/

Gerealiseerde projecten

2e Coronagolf kerstactie

Gerealiseerd

100000

100000

100000

Nog steeds is er in de landen waar we werken (deels) een lockdown van kracht en kunnen heel veel mensen niet voor een inkomen zorgen. Geen inkomen betekent geen eten. [...]

Hart voor Kinderen

Postadres:
Postbus 160
1250 AD Laren

Bezoekadres:
Johannes Geradtsweg 24b
1222 PT Hilversum

Statutair adres:
Stadhouderslaan 52
3761 EM Soest

Telefoon: 035 - 772 11 04

Giften: NL 41 INGB 000 000 4520
(BIC: INGBNL2A)
 
KvK: 32136226
ANBI RSIN: 8195 25 339
© 2024 Hartvoorkinderen - Disclaimer / Privacyverklaring - Sitemap