/

Veelgestelde Vragen

Klopt het dat er een RABO nummer op de acceptgiro staat?
Ja, dat klopt. Het nummer NL 19 RABO 0113 1395 43 is het rekening nummer waar we het contract hebben voor het  incasseren van acceptgiro's en andere machtigingen die wij ontvangen. Het meer bekende ING nummer NL 41 INGB 000 000 4520 gebruiken we in onze advertenties en op onze website om fondsen te werven.

Is Hart voor Kinderen een christelijke organisatie?
Wij kunnen dat positief bevestigen. Onze stichting heeft als doel de positie van kinderen die kansloos en weerloos zijn te verbeteren.
Het doel van de stichting vindt zijn grondslag in de Bijbelse opdracht om aan liefde handen en voeten te geven zoals verwoord in Jacobus 1 vers 27: "Door weduwen en wezen bij te staan in hun nood” en in Lucas 18 vers 16: "Maar Jezus zeide: laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor zodanige is het Koninkrijk Gods. Dat alles vindt u in de statuten van onze stichting terug.

Hoe lang bestaat Hart voor Kinderen?
Hart voor Kinderen is opgericht op 2 juni 2008.

Vangt Hart voor Kinderen alleen weeskinderen op?
Nee, Hart voor Kinderen vangt niet alleen kinderen op waarvan een of twee ouders zijn overleden, maar ook kinderen die verlaten, misbruikt en mishandeld zijn. Kortom, alle kwetsbare kinderen.

Is het in landen als Zuid-Afrika niet de gewoonte dat de kinderen bij familieleden worden ondergebracht als hun ouders overlijden?
Ja, in principe wel, maar helaas is die familie vaak zo arm dat ze niet nog meer kinderen kunnen verzorgen. Ook worden oma's vaak gevraagd op hoge leeftijd nog voor de allerkleinste kinderen te zorgen. Het effect hiervan is dat kinderen vaak aan hun lot worden overgelaten en maar voor zichzelf moeten zien te zorgen.

Wat gebeurt er als een kind nog broertjes en zusjes heeft als de ouders overlijden?
Hart voor Kinderen streeft er naar zoveel als mogelijk broertjes en zusjes in hetzelfde pleeggezin te plaatsen.

Hoeveel kinderen worden er in een pleeggezin geplaatst?
Dat is afhankelijk van de draagkracht van de moeder en/of hoe ziek de kinderen zijn. In de regel zijn dat 4 tot 6 kinderen.

Zijn er voldoende goede pleegmoeders beschikbaar?
Het is een enorme klus en verantwoordelijkheid om goede pleegmoeders/ouders te vinden. Dit doen wij samen met onze partnerorganisaties die ook de screening verzorgen. Pleegmoeders worden door ons ook intensief opgeleid en begeleid. Gelukkig hebben wij op dit moment voldoende pleegmoeders beschikbaar.

Hoe lang voorziet Hart voor Kinderen in het levensonderhoud van de kinderen?
Voordat de kinderen geplaatst worden, zetten we voldoende geld apart om het onderhoud voor tenminste 1 jaar te kunnen garanderen. We doen dat om te voorkomen dat de kinderen niet direct weer op straat staan als wij geen donaties meer kunnen sturen. Dankzij de doorlopende inkomsten vanuit nieuwe donateurs hebben we nog geen beroep op deze reserves hoeven te doen. Wij streven er naar dit ook zo te houden.

Heeft Hart voor Kinderen een keurmerk?
Het CBF ( Centraal Bureau van Fondsenwerving) ziet er op toe dat elke aangesloten organisatie aan (potentiële) geldgevers op correcte en adequate wijze informatie verstrekt over het gevoerde financiële beleid.

Hoe besteedt Hart voor Kinderen mijn bijdrage?
Donaties voor een door u gekozen doel worden ook aan dat doel besteed. Wanneer het beoogde bedrag is behaald, dan wordt het meerdere besteed aan een ander (vrij) doel, daar waar dat het meest nodig is.

Hoe komt het dat er in advertenties jullie korte rekeningnummer staat, maar als ik via de website betaal het op een andere rekening terechtkomt?
Vanwege administratieve redenen gebruiken we voor transacties die via de website verlopen een ander rekeningnummer, namelijk NL92INGB0006676717. Het klopt dus dat dat een ander rekeningnummer is.

Hoe dien ik een klacht in?
Bij Hart voor Kinderen zien we een klacht als een signaal om ons werk, zowel in Nederland als daarbuiten, te verbeteren. Daarom horen we het graag als u iets niet goed vindt gaan.

Bent u niet tevreden over onze activiteiten, communicatie of fondsenwerving? Bel met 035-7721104 of stuur een brief naar: Hart voor Kinderen - Postbus 260 - 1250 AD Laren.

Als u het liever online wilt regelen, kunt u hieronder gebruikmaken van ons online klachtenformulier.

Alle door Hart voor Kinderen ontvangen klachten worden vertrouwelijk behandeld.
Heeft u nog meer vragen? Neem contact op met ons!

Contact

Hart voor Kinderen

Postadres:
Postbus 160
1250 AD Laren

Bezoekadres:
Johannes Geradtsweg 24b
1222 PT Hilversum

Statutair adres:
Stadhouderslaan 52
3761 EM Soest

Telefoon: 035 - 772 11 04

Giften: NL 41 INGB 000 000 4520
(BIC: INGBNL2A)
 
KvK: 32136226
ANBI RSIN: 8195 25 339
© 2024 Hartvoorkinderen - Disclaimer / Privacyverklaring - Sitemap