/

Bestuur

De leiding van Hart voor Kinderen wordt gevormd door een vijftal bestuursleden. De bestuursleden verlenen hun bestuurswerkzaamheden belangeloos en onbezoldigd. De dagelijkse gang van zaken wordt georganiseerd en behartigd door de directeur. Hij verricht zijn taken ook onbezoldigd. Daarnaast zijn er twee parttimers in dienst (in totaal 1,3 fte) en kan de stichting een beroep doen op een heel aantal vrijwilligers.

Het huidige bestuur van de stichting bestaat uit:

Hart voor Kinderen

Postadres:
Postbus 160
1250 AD Laren

Bezoekadres:
Johannes Geradtsweg 24b
1222 PT Hilversum

Statutair adres:
Stadhouderslaan 52
3761 EM Soest

Telefoon: 035 - 772 11 04

Giften: NL 41 INGB 000 000 4520
(BIC: INGBNL2A)
 
KvK: 32136226
ANBI RSIN: 8195 25 339
© 2024 Hartvoorkinderen - Disclaimer / Privacyverklaring - Sitemap