/

Bestuur

De leiding van Stichting Hart voor Kinderen wordt gevormd door een viertal bestuursleden. Op dit moment is de functie van een vijfde bestuurslid vacant. De bestuursleden verlenen hun diensten en werkzaamheden belangeloos en onbezoldigd. De dagelijkse gang van zaken wordt georganiseerd en behartigd door een office manager. Zij is in loondienst van de stichting en ontvangt een vergoeding. Daarnaast zijn er drie parttimers in dienst (in totaal 1,3 fte) en kan de stichting een beroep doen op een heel aantal vrijwilligers.

Het huidige bestuur van de stichting bestaat uit:

Hart voor Kinderen

Postadres:
Postbus 160
1250 AD Laren (NH)

Bezoekadres:
Johannes Geradtsweg 24b
1222 PT Hilversum

Telefoon: 035 - 772 11 04

Giften: NL41INGB0000004520
 
KvK: 32136226
© 2018 Hartvoorkinderen - Sitemap