/

Hulp aan gezinnen

Hart voor Kinderen werkt het liefst vanuit het zorgmodel van gezinssponsoring, omdat de familie en het gezinsleven de hoeksteen van de samenleving is. Ons uitgangspunt daarbij is het stichten van nieuwe gezinnen binnen de eigen cultuur en gemeenschap waartoe het kind behoort.

Ons zorgmodel bestaat uit het samenvoegen van vijf of zes kinderen (Zuid-Afrika) of twaalf (Haïti) kinderen met een pleegmoeder, en soms een vader, die samen een nieuw gezin vormen. De pleegmoeder of -ouders van zo’n gezin worden ondersteund door professionals uit de gezondheids- en kinderzorg. Voor de beste uitvoering van deze hulpverlening, werken we samen met partnerorganisaties ter plekke. Voor gezinssponsoring zoeken we 100 donateurs die 9 euro per maand willen bijdragen aan het levensonderhoud van een gezin.ANBI RSIN: 8195 25 339

Hart voor Kinderen

Postadres:
Postbus 160
1250 AD Laren

Bezoekadres:
Johannes Geradtsweg 24b
1222 PT Hilversum

Statutair adres:
Stadhouderslaan 52
3761 EM Soest

Telefoon: 035 - 772 11 04

Giften: NL 41 INGB 000 000 4520
(BIC: INGBNL2A)
 
KvK: 32136226
ANBI RSIN: 8195 25 339
© 2024 Hartvoorkinderen - Disclaimer / Privacyverklaring - Sitemap