/

Belastingvrij en periodiek schenken

Duurzaam schenken met belastingvoordeel



Wist u dat de Belastingdienst graag een deel meebetaalt van uw gift? Wanneer u ons namelijk minimaal vijf jaar lang met een vast bedrag steunt, dan is uw gift volledig aftrekbaar van de belasting en krijgt u een deel van uw gift terug. Dat noemen we een periodieke schenking. Bekijk hier onze flyer.

Profiteer zelf of schenk het voordeel


U bepaalt zelf de hoogte van uw gift en legt dit vast via een schriftelijke schenkingsovereenkomst. Hoe hoger de gift, hoe hoger het bedrag dat u van uw belastbaar inkomen mag aftrekken. Zo kunt u ervoor kiezen om zelf van het voordeel te profiteren of het voordeel opnieuw aan Stichting Hart voor Kinderen te schenken.  

Hoe kan ik periodiek schenken?


U kunt het schenkingsformulier vanaf deze pagina downloaden, en digitaal invullen, printen en ondertekend naar Hart voor Kinderen sturen. Klik hier om het formulier te downloaden. Stichting Hart voor Kinderen stuurt het ondertekend retour. Uiteraard kunt u ons ook vragen om deze formulieren aan u toe te zenden.

Voor het passeren van een periodieke schenking volstaat een onderhandse verklaring. Wij verzorgen de afhandeling. De volmacht wordt pas wettelijk geldig als u deze afdrukt, invult, ondertekent en samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs opstuurt naar: Stichting Hart voor Kinderen, Antwoordnummer 535, 1250 VB Laren.

Hartelijk dank! Wij doen er alles aan om ieder kwetsbaar kind een kans te geven.


Periodiek schenkingsformulier downloaden

Hart voor Kinderen

Postadres:
Postbus 160
1250 AD Laren

Bezoekadres:
Johannes Geradtsweg 24b
1222 PT Hilversum

Statutair adres:
Stadhouderslaan 52
3761 EM Soest

Telefoon: 035 - 772 11 04

Giften: NL 41 INGB 000 000 4520
(BIC: INGBNL2A)
 
KvK: 32136226
ANBI RSIN: 8195 25 339
© 2024 Hartvoorkinderen - Disclaimer / Privacyverklaring - Sitemap