/

Onze Missie

Stichting Hart voor Kinderen heeft tot doel om wereldwijd verlaten en kwetsbare kinderen in zeer moeilijke

levensomstandigheden kansen te bieden op een beter leven. Dit doet zij door middel van het incidenteel bieden van

noodhulp en het structureel bieden van onderdak, voedsel, kleding, medicatie en scholing in een rondom het kind

gecreëerde gezinssituatie. Onze statuten zijn desgewenst op aanvraag schriftelijk verkrijgbaar. Klik

hier

om contact

met ons op te nemen.

Geef direct

Draag ook een steentje bij!

10

Hart voor Kinderen

Postadres:
Postbus 160
1250 AD Laren

Bezoekadres:
Johannes Geradtsweg 24b
1222 PT Hilversum

Statutair adres:
Stadhouderslaan 52
3761 EM Soest

Telefoon: 035 - 772 11 04

Giften: NL 41 INGB 000 000 4520
(BIC: INGBNL2A)
 
KvK: 32136226
ANBI RSIN: 8195 25 339
© 2024 Hartvoorkinderen - Disclaimer / Privacyverklaring - Sitemap