/

Onze Missie

Stichting Hart voor Kinderen heeft tot doel om wereldwijd verlaten en kwetsbare kinderen in zeer

moeilijke levensomstandigheden kansen te bieden op een beter leven. Dit doet zij door middel van

het incidenteel bieden van noodhulp en het structureel bieden van onderdak, voedsel, kleding,

medicatie en scholing in een rondom het kind gecreëerde gezinssituatie.

Zie statuten.

Geef Direct

Draag ook een steentje bij!

10

Hart voor Kinderen

Postadres:
Postbus 160
1250 AD Laren (NH)

Bezoekadres:
Johannes Geradtsweg 24b
1222 PT Hilversum

Telefoon: 035 - 772 11 04

Giften: NL41INGB0000004520
 
KvK: 32136226
© 2018 Hartvoorkinderen - Sitemap