/

Over Ons

Onze Missie

Hart voor Kinderen zet zich wereldwijd in voor arme, verlaten en kwetsbare kinderen. We werken kleinschalig waardoor er op korte termijn zichtbaar resultaten te zien zijn. Speerpunten bij ons werk zijn: kinderopvang, armoedebestrijding, onderwijs en zelfredzaamheid.

Ons Bestuur

Met gezamenlijke inspanning wordt er gewerkt aan de best mogelijke opvang, zorg en toekomst van kansarme kinderen. Lees hier meer over de samenstelling van ons bestuur.

Onze Historie

Stichting Hart voor Kinderen werd in 2008 opgericht. Dit jaar bestaan we tien jaar, en inmiddels wordt er structurele hulp geboden in landen zoals Zuid-Afrika, Oeganda, Tanzania, Lesotho, Swaziland en Haïti en op incidentele basis bij rampen zoals in Nepal en de Filipijnen.

Onze Mensen

Met een klein team van drie mensen werken we dagelijks aan de doelstelling van Hart voor Kinderen: verlaten, kwetsbare en thuisloze kinderen een nieuwe kans en een mooie toekomst geven.

Onze Vrijwilligers

Hart voor Kinderen zou niet kunnen bestaan zonder de hulp van onze geweldige vrijwilligers, die ons helpen bij standdagen, het versturen van nieuwsbrieven en het algemeen promoten van ons werk.

Onze TV-reportages

Hart voor Kinderen heeft meegewerkt aan een tweetal documentaires: Een over het werk van Hart voor Kinderen in Haïti, van vier afleveringen, samen met Family7 en eentje over het werk van Hart voor Kinderen in Oeganda, van drie afleveringen.

Comité van aanbeveling

Wilt u weten wie als Comité van aanbeveling de missie en het werk van Hart voor Kinderen inmiddels enthousiast promoten?  

Partner-organisaties

Partnerorganisaties zijn nodig om hulp te kunnen bieden op de plek waar die hulp het hardst nodig is. Wilt u weten met wie wij samenwerken?

Sponsors uit het bedrijfsleven

Wij danken alle sponsors uit het bedrijfsleven voor hun hulp en inzet. Benieuwd welke bedrijven ons sponsoren?

Beleid en Verantwoording

Stichting Hart voor Kinderen is een ideële instelling zonder winstoogmerk met een ANBI-status. We streven naar transparantie, vandaar de volgende informatie.

 + Beleidsplan;
 + ANBI - KvK - keurmerken;
 + Privacyverklaring;
 + Financieel jaarverslag;
 + Bestuursverslag;
 + Disclaimer
+ Statuten Hart voor Kinderen

Veelgestelde Vragen

Heel vaak ontvangen wij van mensen vragen over Hart voor Kinderen. Daarom hebben wij een overzicht gemaakt waardoor u een overzicht krijgt van de meest gestelde vragen met daarop een antwoord. Het kan u helpen snel een beeld te krijgen van onze missie en ons werk.  

Vacatures

We hebben op dit moment geen vacatures

Ben je geïnteresseerd om het team van Hart voor Kinderen te komen versterken als vrijwilliger? Dan nodigen we je ook van harte uit om contact met ons op te nemen!

Help mee

Doneer direct

15,-

Hart voor Kinderen

Postadres:
Postbus 160
1250 AD Laren

Bezoekadres:
Johannes Geradtsweg 24b
1222 PT Hilversum

Statutair adres:
Stadhouderslaan 52
3761 EM Soest

Telefoon: 035 - 772 11 04

Giften: NL 41 INGB 000 000 4520
(BIC: INGBNL2A)
 
KvK: 32136226
ANBI RSIN: 8195 25 339
© 2024 Hartvoorkinderen - Disclaimer / Privacyverklaring - Sitemap