/

Partnerorganisaties

Hart voor Kinderen verleent hulp aan kinderen wereldwijd, in meestal verre oorden. Het is ondoenlijk voor onze

kleine organisatie om zelf voortdurend heen en weer te reizen. Daarom zijn we heel blij partners te hebben

gevonden die de hulpprogramma's uitvoeren en nauwlettend in de gaten houden. Betrouwbare mensen die

begrijpen dat zij, en ook wij, van de inkomsten en uitgaven een boekhoudkundige verantwoording moeten afleggen.

De samenwerking evenals de wederzijdse verplichtingen liggen vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die

elk jaar wordt herzien.Hieronder vindt u de organisaties met wie wij wereldwijd samenwerken.


Weid mijn lammeren

Stichting WML werd op 7 juli 1997 opgericht door Gloria Lie Kwie Sjoe.
Samen met vrienden werden er al gauw trainingen en kampen georganiseerd.
Inmiddels heeft de stichting verschillende werkarmen

St. Fanampiana Sekoly Malagasy

Stichting Fanapiana Sekoly Malagasy (FSM) houdt zich bezig met hulp aan kinderen op Madagaskar. De naam betekent: hulpverlening aan scholen op Madagaskar.

Stichting Nijlvallei

Doel van Stichting Nijlvallei is het verbeteren van het leven van individuen en gemeenschappen in Egypte. Dit gebeurt vooral door onderwijs, voedselverstrekking en medische hulp voor de allerarmsten, en in samenwerking met betrouwbare plaatselijke kerken en christelijke organisaties.

Zeilen van Vrijheid

Stichting Zeilen van vrijheid helpen met zorg in zorginstellingen met medische middelen en ambulances/ brandweer auto's etc in Oekraine.

Breath Care for kids

Structuur brengen in het leven van (straat)kinderen zonder ouderlijke zorg en het stimuleren van ontwikkeling en liefdevolle zorg bieden aan kinderen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) is onze missie. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt op grond van religie, huidskleur, afkomst of overtuiging.

De eerste stap is altijd van praktische aard: zorgen voor een directe verbetering van de leefsituatie van het kind. Een liefdevol, veilig en goed verzorgd onderdak is voor kinderen een eerste vereiste. Nadat een kind een liefdevolle en veilige plaats is geboden, volgt een heel traject met veel tussenstappen en meetmomenten.

Open Door Ukraine

OpenDoorUkraine (ODU) is een publiek platform dat bedrijven, humanitaire organisaties, maatschappelijke actoren en culturele spelers die met Oekraïne werken, ondersteunt. Het doel is om de contacten tussen Nederland en Oekraïne te intensiveren en het begrip te vergroten.
De voorzitter van deze organisatie is: Joris Voorhoeve;Voormalig minister van Defensie van Nederland. Vice-voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV).

Victory4All

Victory4All wordt gerund door Johan en Astrid Vos. Zij coördineren alle werkzaamheden die te maken hebben met het zoeken en screenen van pleegmoeders (ouders) in de plaatsen Jeffrey's Bay en Humansdorp.
Zij zorgen voor de 8 pleeghuizen waar pleegmoeders kansarme (wees)kinderen opvangen en de begeleiding van de pleeggezinnen op langere termijn. Deze gezinnen worden door Hart voor Kinderen financieel onderhouden.

Meer weten over het werk van Hart voor Kinderen in Zuid-Afrika? Klik hier

Heart for Children Uganda

Hart voor Kinderen werkt samen met Heart for Children in Uganda om (wees)kinderen van onderwijs en onderdak te voorzien.

Meer weten over het werk van Hart voor Kinderen in Uganda? Klik hier

Rehoboth

Rehoboth biedt een thuis aan verlaten en kwetsbare kinderen die met name specifiek getroffen zijn door HIV/AIDS in de provincie Kwazulu-Natal, Zuid-Afrika.

Meer weten over het werk van Hart voor Kinderen in Zuid-Afrika? Klik hier

Kinderhulp Afrika

Kinderhulp Afrika is een christelijke charitatieve organisatie die sinds 1987 omziet naar de meest kwetsbare kinderen in Uganda, de weeskinderen. Ze bieden deze kinderen onderwijs, onderdak, geestelijke en medische verzorging op hun campus, met onder meer Samaritan Primary School en Namugongo Secondary and Vocational School in Namugongo.

Hart voor Haïti

Hart voor Haiti is een partnerorganisatie gevestigd in Nederland die op het Kinderdorp ‘Bon Repos' samenwerkt met onze organisatie Hart voor Kinderen. Bon Repos op Haiti staat onder leiding van Johan Smoorenburg die daar al tientallen jaren woont. Bon Repos is een veilige haven voor de 144 kinderen die opgedeeld in 'gezinnen' van 12 kinderen per appartement met twee Haitiaanse tantes wonen waardoor een gezinssituatie zoveel mogelijk wordt nagebootst. In het dorp en binnen de muren zijn de kinderen veilig, krijgen ze genoeg te eten en kunnen ze naar school en naar de kerk.

Family7

Family7 is een digitale tv-zender met in Nederland een landelijk bereik. Via TV en het internet worden 24 uur per dag christelijke programma's uitgezonden.  Family7 heeft in 2016 een driedelige documentaire over het werk van Hart voor Kinderen in Oeganda uitgezonden en, in mei 2017 en onlangs in juni 2018 een vierdelige tv-reportage over Haïti. Family7 heeft een warm hart voor kinderen in nood en ondersteunt Hart voor Kinderen met het werven van fondsen.

Project Steun Cité Soleil

Door ons partnerproject Steun Cité Soleil steunen wij de École Mixte Action Chrétienne. Deze school staat in één van de grootste sloppenwijken van het westelijk halfrond. Het is de grootste sloppenwijk van Haïti, gelegen in de hoofdstad Port-au-Prince. Het is een school met ongeveer 145-175 leerlingen, in de leeftijd van 6 jaar tot 17 jaar. Kinderen, die anders op de vuilnisbelt leven, krijgen nu de kans om naar school te gaan en aan hun toekomst te bouwen.

Home from Home

Home from Home is gesitueerd in Kaapstad te Zuid-Afrika en eigenlijk een familie van maatschappelijk werkers, pleegmoeders en stafmedewerkers die zich met liefde inzetten om kwetsbare kinderen lief te hebben, te beschermen en op te voeden tot jong volwassenen. Uitgangspunt is de wens dat de kinderen de hoogste vorm van zorg ontvangen met een op hen individueel afgestemd programma en coaching traject. Voor Hart voor Kinderen coördineert deze organisatie alle werkzaamheden die te maken hebben met het zoeken en screenen van pleegmoeders ten behoeve van de onder te brengen kansarme (wees)kinderen en de begeleiding van de pleeggezinnen op langere termijn.

Meer weten over wat Hart voor Kinderen in Zuid-Afrika doet? Klik hier

Wilde Ganzen

Wilde Ganzen zet zelf geen projecten op, wij steunen initiatieven van aanpakkers: mensen die een probleem zien, concreet aan de slag gaan, volhouden en zorgen dat je écht resultaten boekt waar mensen profijt van hebben. Deze kleine projecten worden altijd opgezet door lokale mensen samen met ondernemende Nederlanders.

Love a Child

Love a Child is een organisatie die zich inzet voor de allerarmsten op Haiti in het bijzonder voor verlaten (wees) kinderen die hiermee een kans op een beter leven krijgen. De oprichters en initiatiefnemers zijn Bobby en Sherry Burnette, die al vele jaren leven in een door hun opgezet Love a Childweeshuis. Ze zijn fulltime zendelingen die opkomen voor de armsten van de armen en hen het evangelie verkondigen door Gods liefde daadwerkelijk handen en voeten te geven.

Meer weten over de samenwerking tussen Love a Child en Hart voor Kinderen? Klik hier


Operatie Mobilisatie

Ruim 3 miljard mensen hebben nog nooit gehoord van het reddende Evangelie van Jezus Christus. Wereldwijd proberen we dagelijks mensen te bereiken met dit Evangelie. Omdat Jezus levens voorgoed verandert.
Trek eropuit en deel het Evangelie!

Bulembu

Bulembu is een klein dorpje in de bergen van Swaziland waar op dit moment al 230 weeskinderen worden opgevangen. De droom is dat Bulembu een zelfvoorzienende gemeente zal worden. Een dorp, waar kinderen een warm (t)huis hebben, naar school kunnen en zichzelf kunnen ontwikkelen.

Hart voor Kinderen helpt Bulembu graag met de structurele ondersteuning van deze gezinnen.

Meer weten over het werk van Hart voor Kinderen in Swaziland? Klik hier

RescueNet

RescueNet is een organisatie die noodhulp verleent in rampgebieden. Met de leden, allen vrijwilligers, probeert RescueNet binnen 24 tot 48 uur in een rampgebied te zijn om medische hulp (sommige vrijwilligers zijn arts), Search & Rescue werkzaamheden (met honden), logistieke ondersteuning, primaire traumacounselling e.d. te bieden. In 2010 werkte Hart voor Kinderen met RescueNet samen voor noodhulp in Haiti, in november 2013 voor noodhulp op de Filipijnen en in april 2015 voor noodhulp in Nepal.  

Meer weten over het werk van Hart voor Kinderen in Haïti? Klik hier

Stichting Naar School in Haïti

Marijke Zaalberg begon in 1998 in de bergen ten zuiden van Port au Prince in Haïti met het geven van onderwijs: het ontstaan van Stichting Naar School in Haïti. Inmiddels is deze school uitgegroeid tot een plaats waar ruim 800 kinderen onderwijs volgen; van de eerste klas kleuterschool tot en met de derde klas middelbare school. De kinderen krijgen iedere schooldag een warme maaltijd, voor hen vaak de enige maaltijd op een dag. Vanuit de school worden ook projecten opgezet en uitgevoerd om de leefomstandigheden voor de bewoners in het gebied rondom de school te verbeteren. Het uitdelen van zaden, bonen, geiten en hulp bij het bouwen van aardbeving- en orkaanbestendige huisjes zijn daar mooie voorbeelden van.

Meer weten over het werk van Hart voor Kinderen in Haïti? Klik hier  

Joni and Friends

Wheels for the world (Rolstoelen voor de Wereld) creëert mobiliteit en de hoop van het evangelie voor iedereen met een beperking. Mensen die gehinderd zijn in hun mobiliteit worden in het leven tragisch genoeg buitengesloten door de gemeenschap enkel omdat zij zich niet kunnen voortbewegen. Het ontvangen van een rolstoel maakt het voor bijvoorbeeld kinderen mogelijk om naar school te gaan; in hun dorp een deel van de community te worden en hun leven voor altijd te veranderen.

Vision AfriKa

Hart voor Kinderen werkt met Vision AfriKa samen om kinderen in de sloppenwijken van Stellenbosch Zuid-Afrika steun te bieden in hun persoonlijke ontwikkeling. Ze krijgen leiderschapsontwikkeling, ondersteuning in hun studie maar leren ook om in hun eigen gemeenschap (sloppenwijken) actief te zijn.

Wilt u meer weten over het werk dat Hart voor Kinderen in Zuid-Afrika doet? Klik hier

Heart for Children - Zuid-Afrika

Heart for Children SA is onze zusterorganisatie die zelfstandig fondsen werft in Zuid-Afrika. Zij dragen dezelfde visie en missie uit als Hart voor Kinderen in Nederland en behartigen ook hun belangen in Zuid-Afrika. Het kantoor is gevestigd in Pretoria. Klik hier om naar hun website te gaan.

Help mee

Doneer direct

15,-

Hart voor Kinderen

Postadres:
Postbus 160
1250 AD Laren

Bezoekadres:
Johannes Geradtsweg 24b
1222 PT Hilversum

Statutair adres:
Stadhouderslaan 52
3761 EM Soest

Telefoon: 035 - 772 11 04

Giften: NL 41 INGB 000 000 4520
(BIC: INGBNL2A)
 
KvK: 32136226
ANBI RSIN: 8195 25 339
© 2024 Hartvoorkinderen - Disclaimer / Privacyverklaring - Sitemap