/

Hulp aan kinderen

Niet in alle landen is ons zorgmodel (het stichten van een gezin mogelijk). Dat is het geval in Oeganda. Daar doen wij aan kindsponsoring: het kind wordt gesponsord om naar een kostschool te gaan. In Oeganda is een moeder heel erg gelukkig als een of het liefst al haar kinderen naar een school kunnen.  Daarom proberen we in Oeganda zoveel mogelijk kinderen naar een kostschool te sturen. Daar krijgen ze, in tegenstelling tot thuis, drie maaltijden per dag, een bed, kleding, liefde en als dat nodig is medische zorg.

Ons hulpmodel van kindsponsoring bestaat uit de hulp van 7 donateurs die samen met elk € 9 per maand een bedrag van 63,00 euro per maand bij elkaar brengen voor het volledige levensonderhoud van een kind op een kostschool.ANBI RSIN: 8195 25 339

Hart voor Kinderen

Postadres:
Postbus 160
1250 AD Laren

Bezoekadres:
Johannes Geradtsweg 24b
1222 PT Hilversum

Statutair adres:
Stadhouderslaan 52
3761 EM Soest

Telefoon: 035 - 772 11 04

Giften: NL 41 INGB 000 000 4520
(BIC: INGBNL2A)
 
KvK: 32136226
ANBI RSIN: 8195 25 339
© 2024 Hartvoorkinderen - Disclaimer / Privacyverklaring - Sitemap