/

Wat wij doen

Hart voor Kinderen is een christelijk, internationaal kinderfonds, in 2008 opgericht in Nederland. Wij willen het verschil maken tussen niets en iets. Een betere toekomst voor kinderen in armoede, hun familie en daardoor hun hele omgeving.

Het hart van onze missie en de kern van onze activiteiten is de opvang van verlaten en kansarme (wees)kinderen en het creëren van een betere toekomst voor hen. Dat doen wij op drie manieren: Gezinssponsoring, kindsponsoring en eenmalige hulpacties.

Hulp aan gezinnen: Het plaatsen van verlaten kinderen én een pleegmoeder/ouders in huizen om een zo normaal mogelijk gezinsleven te leiden. Daarbij ondersteunen wij zowel de kinderen als de pleegmoeders/-ouders. Dit zorgmodel heeft onze voorkeur.

Hulp aan kinderen: Daar waar gezinssponsoring niet mogelijk is worden kinderen op een kostschool geplaatst, waar ze een volledige verzorging ontvangen.

Eenmalige acties: Naast onze structurele hulp, voeren we ook regelmatig acties voor bijvoorbeeld een waterpomp, matraspakketten of wasbaar maandverband voor jonge meisjes.

Zo werken wij:
Snelle effectieve hulp | Snelle meetbare Impact | Hulp bij zelfredzaamheid | Geen dure transporten | Hulpgoederen worden ter plaatse gekocht | Samenwerking met lokale gescreende organisaties | Ongesalarieerde directeur | Geen dure organisatie of dure kantoren 

HULP AAN GEZINNEN

Hart voor Kinderen werkt het liefst vanuit het zorgmodel gezinssponsoring, omdat volgens ons het gezinsleven de hoeksteen van de samenleving is. Uitgangspunt is daarbij het stichten van nieuwe gezinnen binnen de eigen cultuur en gemeenschap waartoe het kind behoort. Gezinssponsoring doen we voornamelijk in Zuid-Afrika en Haïti.

HULP AAN KINDEREN

Op dit moment krijgen meer dan 200 (wees)kinderen die nog nooit eerder naar school zijn geweest, de kans om naar een kostschool in Oeganda te gaan. Een veilige plek waar ze de liefde en zorg krijgen die ze nodig hebben. En verder: kleding, medicatie, drie maaltijden per dag én onderwijs. De kans om te bouwen aan een betere toekomst. Kindsponsoring doen we voornamelijk in Oeganda.

EENMALIGE HULPACTIES

Eenmalige acties kunnen bestaan uit het bieden van noodhulp bij aardbevingen of orkaangeweld zoals op Haïti. Het kan ook betekenen dat we acties voeren voor de aanschaf van matrassen, zonnecollectoren, wasbaar maandverband of een speeltoestel.

Help mee

Doneer direct

15,-

Hart voor Kinderen

Postadres:
Postbus 160
1250 AD Laren

Bezoekadres:
Johannes Geradtsweg 24b
1222 PT Hilversum

Statutair adres:
Stadhouderslaan 52
3761 EM Soest

Telefoon: 035 - 772 11 04

Giften: NL 41 INGB 000 000 4520
(BIC: INGBNL2A)
 
KvK: 32136226
ANBI RSIN: 8195 25 339
© 2024 Hartvoorkinderen - Disclaimer / Privacyverklaring - Sitemap