/

Zuid-Afrika

De naam 'The Rainbow Nation' (De Regenboognatie) doelt op de eenheid van het multiculturele Zuid-Afrika; het samenbrengen van alle mensen uit de vele verschillende rassen, in een land dat ooit door apartheid was gescheiden. Toch is het land ook na Nelson Mandela nog steeds aan onderlinge spanningen onderhevig, en heeft het te kampen met hoge werkloosheid, criminaliteit en armoede. Hart voor Kinderen zet zich in voor de kinderen in Zuid-Afrika.

Help mee

Doneer direct

15,-

Hart voor Kinderen

Postadres:
Postbus 160
1250 AD Laren

Bezoekadres:
Johannes Geradtsweg 24b
1222 PT Hilversum

Statutair adres:
Stadhouderslaan 52
3761 EM Soest

Telefoon: 035 - 772 11 04

Giften: NL 41 INGB 000 000 4520
(BIC: INGBNL2A)
 
KvK: 32136226
ANBI RSIN: 8195 25 339
© 2024 Hartvoorkinderen - Disclaimer / Privacyverklaring - Sitemap