/

Bestuursverslag

Met liefde…  

Opnieuw een actief jaar waarin we ons van harte en met veel liefde hebben ingezet om voor kinderen die kwetsbaar en weerloos zijn, betere omstandigheden te creëren. Dat willen we realiseren door middel van huisvesting, veiligheid, voedsel, kleding, onderwijs, medische zorg en ontspanning en last but not least door het schenken van veel aandacht en liefde. Voor de veelheid aan activiteiten die Hart voor Kinderen heeft ontplooid om haar missie en doel te bereiken en haar donateurs naar wens te informeren over de  bereikte resultaten verwijzen we u graag naar onze nieuwsbrieven en onze website die we zo veel mogelijk up to date houden. Wilt u meer lezen?

Klik hier voor bestuursverslag 2016-2017

Hart voor Kinderen

Postadres:
Postbus 160
1250 AD Laren

Bezoekadres:
Johannes Geradtsweg 24b
1222 PT Hilversum

Telefoon: 035 - 772 11 04

Giften: NL41INGB0000004520 (BIC: INGBNL2A)
 
KvK: 32136226
© 2018 Hartvoorkinderen - Disclaimer / Privacyverklaring - Sitemap