/

Bestuursverslag

De moed om met optimisme te hopen op een betere toekomst...Wij zijn Hart voor Kinderen.
Onze missie is om ons wereldwijd in te zetten voor verlaten en kwetsbare kinderen in zeer moeilijke levensomstandigheden en hen kansen te bieden op een beter bestaan. Dit doen wij door middel van het incidenteel bieden van noodhulp en het structureel bieden van onderdak, voedsel, kleding, medicatie, scholing, iefde en veiligheid in en rondom het kind gecreëerde gezinssituatie. Wij vinden namelijk dat elk kind zorgeloos moet kunnen opgroeien, in een liefdevolle en veilige omgeving, en dat elk kind de kans krijgt door middel van onderwijs aan een goede toekomst te bouwen. Een kind moet een kinde kunnen zijn, punt. Bij alles wat wij doen staan liefde en onderwijs voorop en vinden wij zelfredzaamheid belangrijk. Hart voor Kinderen wil dat onze structurele hulp blijvend en duurzaam is.

Een verschil maken van niets naar iets.....

Wilt u meer lezen? Lees het hele bestuursverslag in het Jaarverslag

Hart voor Kinderen

Postadres:
Postbus 160
1250 AD Laren

Bezoekadres:
Johannes Geradtsweg 24b
1222 PT Hilversum

Statutair adres:
Stadhouderslaan 52
3761 EM Soest

Telefoon: 035 - 772 11 04

Giften: NL 41 INGB 000 000 4520
(BIC: INGBNL2A)
 
KvK: 32136226
ANBI RSIN: 8195 25 339
© 2022 Hartvoorkinderen - Disclaimer / Privacyverklaring - Sitemap