/

Beknopt Beleidsplan

Hart voor Kinderen zet zich wereldwijd in voor arme, verlaten en kwetsbare kinderen en bestaat nu bijna 10 jaar. We bieden hulp aan kleinschalige projecten met op korte termijn zichtbare resultaten. De afgelopen jaren heeft de stichting zich van harte ingezet om betere omstandigheden te creëren voor kinderen die kansloos en weerloos zijn. En ook in de toekomst willen we dat realiseren door middel van fysieke opvang, huisvesting, veiligheid, kleding, onderwijs, medische zorg en ontspanning en last but not least door het schenken van veel aandacht en liefde.

Graag verwijzen we naar onze pagina Actueel voor de veelheid van activiteiten die Hart voor Kinderen regelmatig op het terrein van fondsenwerving doet. Te denken valt aan het voor het voetlicht brengen van Hart voor Kinderen op TV met een jaarlijkse campagne, via onze eigen nieuwsbrief die twee keer per jaar verschijnt, via sponsorlopen, standdagen, concerten en andere evenementen. Hart voor Kinderen wil een verschil maken, zodat kinderen als kinderen kunnen opgroeien.

Elk kind hoort een kind te zijn. Punt!

Ons streven is dat zoveel mogelijk kinderen geholpen worden. Het aantal van de ongeveer 250 kinderen die nu opgevangen worden willen we de komende 5 jaar graag verdubbelen. De speerpunten van ons werk zijn:  kinderopvang, armoedebestrijding, onderwijs en zelfredzaamheid. Er staan geen veranderingen in die doelstelling gepland.

Help mee

Doneer direct

15,-

Hart voor Kinderen

Postadres:
Postbus 160
1250 AD Laren

Bezoekadres:
Johannes Geradtsweg 24b
1222 PT Hilversum

Telefoon: 035 - 772 11 04

Giften: NL41INGB0000004520
 
KvK: 32136226
© 2018 Hartvoorkinderen - Disclaimer / Privacyverklaring - Sitemap