/

Beleidsplan

Hart voor Kinderen zet zich wereldwijd in voor arme, verlaten en kwetsbare kinderen en bestaat al sinds 2008. We bieden hulp aan kleinschalige projecten met op korte termijn zichtbare resultaten. De afgelopen jaren heeft de stichting zich van harte ingezet om betere omstandigheden te creëren voor kinderen die kansloos en weerloos zijn. En ook in de toekomst willen we dat realiseren door middel van fysieke opvang, huisvesting, veiligheid, kleding, onderwijs, medische zorg en ontspanning en last but not least door het schenken van veel aandacht en liefde.

Graag verwijzen we naar onze pagina Actueel voor de veelheid van activiteiten die Hart voor Kinderen regelmatig op het terrein van fondsenwerving doet. Te denken valt aan het voor het voetlicht brengen van Hart voor Kinderen op TV met een jaarlijkse campagne, via onze eigen nieuwsbrief die twee keer per jaar verschijnt, via sponsorlopen, standdagen, concerten en andere evenementen. Hart voor Kinderen wil een verschil maken, zodat kinderen als kinderen kunnen opgroeien.

Elk kind hoort een kind te zijn. Punt!

Ons streven is dat zoveel mogelijk kinderen geholpen worden. De speerpunten van ons werk zijn:  kinderopvang, armoedebestrijding, onderwijs en zelfredzaamheid.
Lees hier meer in ons beleidsplan voor 2022-2028.

Help mee

Doneer direct

15,-

Hart voor Kinderen

Postadres:
Postbus 160
1250 AD Laren

Bezoekadres:
Johannes Geradtsweg 24b
1222 PT Hilversum

Statutair adres:
Stadhouderslaan 52
3761 EM Soest

Telefoon: 035 - 772 11 04

Giften: NL 41 INGB 000 000 4520
(BIC: INGBNL2A)
 
KvK: 32136226
ANBI RSIN: 8195 25 339
© 2024 Hartvoorkinderen - Disclaimer / Privacyverklaring - Sitemap