/

ANBI - KvK - Keurmerken

Kamer van Koophandel

Stichting Hart voor Kinderen staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32136226 -
Statutaire naam is Stichting Hart voor Kinderen. Datum van oprichting 2 juni 2008. SBI code 88999 - RSIN bekend onder nummer 819525339

ANBI erkenning

Stichting Hart voor Kinderen is een ideële instelling die zich kenmerkt door het feit dat de  acties verricht worden zonder winstoogmerk. De stichting heeft de ANBI-status en is aangemerkt als een goed doel, waardoor uw donaties in aanmerking komen voor belastingvermindering bij uw belastingaangifte.
Ons goede doelen nummer is 57 992 - Het RSIN nummer is 8195.25.339. Bij een periodieke schenking is uw donatie 100% aftrekbaar.

CBF

Het CBF (Centraal Bureau voor Fondsenwerving) ziet er op toe dat elke aangesloten organisatie aan (potentiële) geldgevers op correcte en adequate wijze informatie verstrekt over het gevoerde financiële  beleid.

Goede Doelen Nederland

Goede Doelen Nederland is een vereniging en branche organisatie waar ruim 150 CBF-erkende grote en kleine goede doelen bij zijn aangesloten.
Het lid zijn van de vereniging biedt zowel de donateurals de goede doelen instellingen voordelen. Stichting Hart voor Kinderen is aangesloten.

WITh Accountants

Hart voor Kinderen is in het bezit van een goedkeurende verklaring in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 'Fondsenwervende Instellingen'. Naar hun oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen  en van het resultaat over het boekjaar 2016-2017 van Stichting Hart voor Kinderen.

Help mee

Doneer direct

15,-

Hart voor Kinderen

Postadres:
Postbus 160
1250 AD Laren

Bezoekadres:
Johannes Geradtsweg 24b
1222 PT Hilversum

Telefoon: 035 - 772 11 04

Giften: NL41INGB0000004520
 
KvK: 32136226
© 2018 Hartvoorkinderen - Disclaimer / Privacyverklaring - Sitemap