/

ANBI - CBF - KvK - Keurmerken

ANBI-erkenning

Stichting Hart voor Kinderen is een ideële instelling die zich kenmerkt door het feit dat de  acties verricht worden zonder winstoogmerk. De stichting heeft de ANBI-status en is aangemerkt als een goed doel, waardoor uw donaties in aanmerking komen voor belastingvermindering bij uw belastingaangifte. Ons goede doelennummer is 57 992 - Het RSIN nummer is 8195.25.339. Bij een periodieke schenking is uw donatie 100% aftrekbaar.

CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving)

Het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) is de toezichthouder voor goede doelen in Nederland. Zij ziet er op toe dat elke aangesloten hulporganisatie aan potentiële geldgevers op correcte en adequate wijze informatie verstrekt over het gevoerde financiële beleid en voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Hart voor Kinderen is een door het CBF Erkend Goed Doel. Dat betekent dat de stichting voldoet aan de regels en donateurs met een gerust hart er van uit mogen gaan dat hun bijdragen goed worden besteed.  

Bekijk hier het erkenningsrapport

Kamer van Koophandel

Stichting Hart voor Kinderen staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32136226 -
Statutaire naam is Stichting Hart voor Kinderen. Datum van oprichting 2 juni 2008. SBI code 88999 - RSIN bekend onder nummer 819525339

WITh Accountants

Hart voor Kinderen is in het bezit van een goedkeurende verklaring in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 'Fondsenwervende Instellingen'. Naar hun oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen  en van het resultaat over het boekjaar 2016-2017 van Stichting Hart voor Kinderen.

Help mee

Doneer direct

15,-

Hart voor Kinderen

Postadres:
Postbus 160
1250 AD Laren

Bezoekadres:
Johannes Geradtsweg 24b
1222 PT Hilversum

Statutair adres:
Stadhouderslaan 52
3761 EM Soest

Telefoon: 035 - 772 11 04

Giften: NL 41 INGB 000 000 4520
(BIC: INGBNL2A)
 
KvK: 32136226
ANBI RSIN: 8195 25 339
© 2024 Hartvoorkinderen - Disclaimer / Privacyverklaring - Sitemap