/

Madagaskar

Madagaskar is een van de armste landen ter wereld. Ongeveer 93% van de bevolking moet met minder dan twee dollar per dag rondkomen. Het eiland kampt met moeilijke klimatologische omstandigheden, zoals cyclonen en droogte, en sprinkhanenplagen, maar ook met een overheid die niet goed functioneert. De kindersterfte is een op de tien en in de zuidelijke regio vier op de tien. Ongeveer de helft van de bevolking is jonger dan 20 jaar.

De Nederlandse stichting Fanampiana Sekoly Malagasy (De naam betekent: hulpverlening aan scholen op Madagaskar) werkt aan verbetering van onderwijs en voeding de school van het project Ambatomasina. Wij werken met hen samen om de toekomst van deze kinderen te verbeteren door onderwijs en goede voeding. Het grootste deel van de bevolking in dit gebied is analfabeet en door scholing hopen we de kinderen een beter bestaan te geven.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor dit project:

Hart voor Kinderen

Postadres:
Postbus 160
1250 AD Laren

Bezoekadres:
Johannes Geradtsweg 24b
1222 PT Hilversum

Statutair adres:
Stadhouderslaan 52
3761 EM Soest

Telefoon: 035 - 772 11 04

Giften: NL 41 INGB 000 000 4520
(BIC: INGBNL2A)
 
KvK: 32136226
ANBI RSIN: 8195 25 339
© 2024 Hartvoorkinderen - Disclaimer / Privacyverklaring - Sitemap