/
Hidden

""

Masuliita Kinderdorp

Oeganda
Door een donatie werd Hart voor Kinderen in het bezit gesteld van een bouwkavel ter grootte van ongeveer 4,5 hectare..
De lokale bevolking wil heel graag een school en een kliniek bouwen. Het bestuur dat is opgericht om deze school te beheren, Caring Heart for Women and Children, bestaat grotendeels uit Oegandezen. Samen met de lokale bevolking, die hard hebben gewerkt om stenen te bakken en een omheining te bouwen en een elektriciteitsvoorziening aan te leggen, zijn we nu klaar om te beginnen met de volgende fase. De bouw van de kleuterschool.

Wat is het doel van dit hulpproject?
Ter voorkoming van een aantal risico's die gepaard gaan met het krijgen van kinderen die niet zijn opgeleid, zoals kindhuwelijken en kindermishandeling, wil Caring Heart for Women and Children kwetsbare kinderen een kans geven om naar school te gaan, kinderen zich weer kind te laten voelen en ook de hoop op een betere toekomst herstellen.

Het hulpproject in Masuliita
Caring Heart for Women and Children staat voor kwalitatief hoogstaand onderwijs door middel van de bouw van een scholen complex, te beginnen met een kleuterschool gebouw.
Deze school zal niet alleen de kinderen en de gemeenschap ondersteunen in de omgeving waar het zal worden gebouwd, maar ook aan kinderen in de omliggende gebieden.

Wie en hoeveel kinderen zullen hiervan direct profiteren?
Dit project zal aan meer dan 150 verlaten en kansarme (wees)kinderen ten goede komen.

Wat is het effect op de lange termijn na afronding van het project?
1.
De achtergelaten en verweesde kinderen zullen hun volledige potentieel realiseren waardoor ze betere
burgers worden.
2.
De ingeschreven kinderen worden onderwezen in christelijke waarden en normen waardoor ze betere
mensen in de gemeenschappen worden.
3.
Het onderwijs in lezen en schrijven wordt binnen de gemeenschap bevorderd.
4.
Het sociaal en economisch welzijn van kinderen biedt meer perspectief.
5.
Als het project wordt gepromoot, betekent dit dat de toekomst van zoveel gezinnen in en rond het gebied
heel veel beter zal zijn dan nu.
6.
Voor een heel aantal mensen uit de omgeving wordt werkgelegenheid gecreëerd evenals voor de bouwers
en aannemer uit de regio. Een stimulans in zelfredzaamheid.

Doneren

Stap 1/2

Doel:

Hoeveel:

Stap 2/2

Uw persoonsgegevens:

Uw adres:

Uw bijdrage:

Doel:
Bedrag:
Frequentie:

Betaalmethode:

Klik op de groene knop om naar de beveiligde betaalomgeving te gaan

* = Verplicht veld

Actueel nieuws

Help mee

Doneer direct

15,-

Hart voor Kinderen

Postadres:
Postbus 160
1250 AD Laren

Bezoekadres:
Johannes Geradtsweg 24b
1222 PT Hilversum

Statutair adres:
Stadhouderslaan 52
3761 EM Soest

Telefoon: 035 - 772 11 04

Giften: NL 41 INGB 000 000 4520
(BIC: INGBNL2A)
 
KvK: 32136226
ANBI RSIN: 8195 25 339
© 2022 Hartvoorkinderen - Disclaimer / Privacyverklaring - Sitemap