/
Hidden

""

Voedselpakketten Haïti

Gerealiseerd
Naar aanleiding van de orkaan Matthew in Haïti in het najaar van 2016 zijn we ten behoeve van de slachtoffers met een voedselpakkettenactie gestart. Wat geweldig dat we eerst al in december voedselpakketten konden uitdelen via het kinderdorp Bon Repos in Haïti. Vele gezinnen kregen voedsel en zaaigoed of nieuwe planten voor de eigen tuintjes.

In december werd er in Hilversum door de samenwerkingsgemeente 'De Verbinding' en de Jumbo een oliebollenactie voor Haïti georganiseerd. Een mooie actie waarbij duizenden oliebollen werden gebakken en verkocht met een uiteindelijke opbrengst van maar liefst € 12.500,00 ook voor voedselpakketten in Haïti.

Het uitdelen van de pakketten voor deze bijdrage verliep met dank aan Marijke Zaalberg via haar school in Haïti: Ecole Soleil de Hollande. Om alles in goede banen te leiden en zodoende vechtpartijen om voedsel te voorkomen werd het uitdelen georganiseerd in kleine groepen van 100 mensen. Omdat Hart voor Kinderen voor een documentaire waren uitgenodigd in Haïti was het mogelijk hiervan zelf getuige te zijn.

Vrouwen die uren en uren hadden gelopen kwamen op de school waar ze eerst een heerlijke maaltijd kregen. Daarna gaf het hoofd van de school een bemoediging mee en werd aan iedereen een voedselpakket uitgereikt.

Wat een blijdschap. We zijn De Verbinding en de Jumbo en iedereen die als vrijwilliger een bijdrage heeft geleverd aan deze oliebollenactie en natuurlijk ook de andere donateurs die een bijdrage deden echt geweldig dankbaar voor het meewerken en helpen aan de blijdschap en ondersteuning van zoveel mensen in Haïti. Tv-zender Family7 heeft in in juni 4 documentaires uitgezonden over ons bezoek aan Haïti, waaronder ook de voedseldistributie.
10000
12500

Doneren

Stap 1/2

Doel:

Hoeveel:

Stap 2/2

Uw persoonsgegevens:

Uw adres:

Uw bijdrage:

Doel:
Bedrag:
Frequentie:

Actueel nieuws

Hart voor Kinderen

Postadres:
Postbus 160
1250 AD Laren

Bezoekadres:
Johannes Geradtsweg 24b
1222 PT Hilversum

Statutair adres:
Stadhouderslaan 52
3761 EM Soest

Telefoon: 035 - 772 11 04

Giften: NL 41 INGB 000 000 4520
(BIC: INGBNL2A)
 
KvK: 32136226
ANBI RSIN: 8195 25 339
© 2024 Hartvoorkinderen - Disclaimer / Privacyverklaring - Sitemap