/
Hidden

""

Troostpoppen Haïti

Gerealiseerd
Een eigen pop betekent veel voor een kind in Haiti...

Het aantal kinderen in Haïti dat een trauma of zelfs meerdere trauma's oploopt is helaas schrikbarend hoog. Door de natuurrampen van de afgelopen jaren zijn veel kinderen hun ouders verloren en komen zo op straat terecht. Daar zijn ze overgeleverd aan seksueel misbruik, geweld, armoede of worden van de straat gehaald om als huisslaaf te werken.

Hart voor Kinderen wil zoveel mogelijk kinderen opvangen in het kinderdorp Bon Repos
en ze een veilig en liefdevol (t)huis geven. Toch merkt Hart voor Kinderen dat deze kinderen naast de zorg in de vorm van voedsel,  medicatie en onderwijs meer zorg nodig hebben. Als kinderen niet de kans krijgen hun trauma's te verwerken kunnen  zedaar op verschillende manieren last van
krijgen. De gevolgen variëren van slapeloze nachten, bedplassen, angsten, concentratie en gedragsproblemen wat op oudere leeftijd  vaak ontaard in geweld, criminaliteit en verslavingsproblematiek.

In samenwerking met Hart voor Kinderen  kan - door een van haar activiteiten  genaamd Child Flower - hulp geboden worden. Het uiten van emoties is een cruciaal aspect voor een gezonde psychologische ontwikkeling. Zo kan een  pop, een troostpop een veilige communicatievorm zijn die een brug slaat naar de innerlijke belevingswereld van het kind. En het zijn niet alleen de kinderen die iets aan deze troostpop hebben...

MicrokredietDe poppen worden gemaakt door jonge Haïtiaanse moeders. Zo krijgen zij ook de kans om in hun eigen onderhoud te voorzien en zullen er minder kinderen uit armoede worden afgestaan. Een win-win situatie!

Eerder deed Hart voor Kinderen een oproep om een troostpop aan een kind in Haiti te doneren en daar is ruimhartig gehoor aan gegeven.  Honderden kinderen hebben we blij kunnen maken met een troostpop en vele kinderen hebben therapeutische hulp gekregen.

Wij vragen geen donaties meer voor troostpoppen omdat dit microkredietproject  op dit moment geen begeleiding meer heeft ter plaatse.

Hartelijk dank voor al uw hulp!

Doneren

Stap 1/2

Doel:

Hoeveel:

Stap 2/2

Uw persoonsgegevens:

Uw adres:

Uw bijdrage:

Doel:
Bedrag:
Frequentie:

Actueel nieuws

Hart voor Kinderen

Postadres:
Postbus 160
1250 AD Laren

Bezoekadres:
Johannes Geradtsweg 24b
1222 PT Hilversum

Statutair adres:
Stadhouderslaan 52
3761 EM Soest

Telefoon: 035 - 772 11 04

Giften: NL 41 INGB 000 000 4520
(BIC: INGBNL2A)
 
KvK: 32136226
ANBI RSIN: 8195 25 339
© 2024 Hartvoorkinderen - Disclaimer / Privacyverklaring - Sitemap