/
Hidden

""

Noodhulp Mozambique

Gerealiseerd
Hart voor Kinderen en noodhulp in Mozambique

Dankzij bijdragen, in totaal € 10.000, van donateurs van Hart voor Kinderen was het mogelijk om in samenwerking met RescueNet noodhulp te bieden aan kinderen in Mozambique, die door de cycloon Idai slachtoffer waren geworden van de overstromingen.

RescueNet is een Nederlandse hulporganisatie van Jeugd met een Opdracht, die enkele weken geleden met een team van hulpverleners naar Mozambique vertrok om directe noodhulp te bieden in het getroffen gebied. De hulp bestond uit eerste hulp, voedsel, medicijnen en schoon drinkwater om ziektes te voorkomen. Er is helaas al cholera gerapporteerd.

Nu het waterpeil na de natuurramp gezakt is wordt de grote omvang van de schade steeds meer zichtbaar. Hoewel je er in de media niet zo veel meer over hoort is hulp in dit gebied nog steeds hard nodig. Om die reden liet Het Rode Kruis onlangs weten dat het ontvangen bedrag van 900.000 euro niet voldoende is en dat het dringend noodzakelijk is de hulp op te schalen. RescueNet liet ons weten dat zij de eerste noodhulp inmiddels hebben geboden maar dat er nog steeds een behoefte bestaat aan voedsel en medicijnen.

Hart voor Kinderen wil eenieder die ook een steentje wil bijdragen van harte uitnodigen alsnog een donatie te doen. Laten we samen een liefdevol gebaar maken dat zich uit in een gift voor de arme en ontredderde kinderen in Mozambique. Wilt u die barmhartige Samaritaan zijn die naar hen omziet?

Uw donatie hoe groot of klein is van harte welkom op giro 4520 te Hilversum!

Dank u wel!

Ga naar www.hartvoorkinderen.nl/mozambique

of doneer via  IBAN NL 41 INGB 000.000.4520 t.g.v. kinderen in Mozambique.10000
5659

Doneren

Stap 1/2

Doel:

Hoeveel:

Stap 2/2

Uw persoonsgegevens:

Uw adres:

Uw bijdrage:

Doel:
Bedrag:
Frequentie:

Actueel nieuws

Hart voor Kinderen

Postadres:
Postbus 160
1250 AD Laren

Bezoekadres:
Johannes Geradtsweg 24b
1222 PT Hilversum

Statutair adres:
Stadhouderslaan 52
3761 EM Soest

Telefoon: 035 - 772 11 04

Giften: NL 41 INGB 000 000 4520
(BIC: INGBNL2A)
 
KvK: 32136226
ANBI RSIN: 8195 25 339
© 2024 Hartvoorkinderen - Disclaimer / Privacyverklaring - Sitemap