/
Hidden

""

Hart voor Kinderen helpt kinderhuis Emmaus in Bosnië

Gerealiseerd
De missie van Hart voor Kinderen is om verlaten en kwetsbare kinderen een betere toekomst te geven; overal ter wereld. We weten dat er op dit moment 35 kinderen met een beperking in Bosnië zijn die dringend hulp nodig hebben. Zonder hulp hebben ze geen enkele toekomst. Deze kinderen kunnen volgens de overheid niet terecht in een tehuis met kinderen zonder beperking. Ook zijn er geen subsidies om voor deze specifieke groep een huis te bouwen. Hart voor Kinderen heeft daarom graag bijgedragen aan de bouw van een nieuw huis zodat deze kinderen veilig en liefdevol worden opgevangen; de enige mogelijkheid tot een menswaardig bestaan.

Doneren

Stap 1/2

Doel:

Hoeveel:

Stap 2/2

Uw persoonsgegevens:

Uw adres:

Uw bijdrage:

Doel:
Bedrag:
Frequentie:

Actueel nieuws

Hart voor Kinderen

Postadres:
Postbus 160
1250 AD Laren

Bezoekadres:
Johannes Geradtsweg 24b
1222 PT Hilversum

Statutair adres:
Stadhouderslaan 52
3761 EM Soest

Telefoon: 035 - 772 11 04

Giften: NL 41 INGB 000 000 4520
(BIC: INGBNL2A)
 
KvK: 32136226
ANBI RSIN: 8195 25 339
© 2024 Hartvoorkinderen - Disclaimer / Privacyverklaring - Sitemap