/
Hidden

""

Aankoop grond Oeganda

Gerealiseerd

In Oeganda zijn we bezig met de aankoop van land, om daar een nieuw kinderdorp te gaan stichten,

zodat we ook in Oeganda nóg meer verlaten en kwetsbare (wees)kinderen kunnen helpen

ontsnappen aan de vicieuze cirkel van armoede en ziekte, en ze weer een hoopvolle toekomst

geven. Zoals altijd in Afrika gaat dit soort bureaucratische dingen met de nodige obstakels, maar er

worden nu daadwerkelijk meters gemaakt. Het land wordt eigenaar van het Moeder en Kindcentrum

in Kampala. We hebben al 11 acres en er is nog 3,9 acres (16.000 m2) nodig. Helpt u mee door 30 m2

(€ 48,-) te doneren?

16000
16000

Doneren

Stap 1/2

Doel:

Hoeveel:

Stap 2/2

Uw persoonsgegevens:

Uw adres:

Uw bijdrage:

Doel:
Bedrag:
Frequentie:

Actueel nieuws

Hart voor Kinderen

Postadres:
Postbus 160
1250 AD Laren

Bezoekadres:
Johannes Geradtsweg 24b
1222 PT Hilversum

Statutair adres:
Stadhouderslaan 52
3761 EM Soest

Telefoon: 035 - 772 11 04

Giften: NL 41 INGB 000 000 4520
(BIC: INGBNL2A)
 
KvK: 32136226
ANBI RSIN: 8195 25 339
© 2024 Hartvoorkinderen - Disclaimer / Privacyverklaring - Sitemap