/

Blog

Vrede op aarde... Hoe dan?

30-11-2021 10:31

Vrede op aarde… Hoe dan?Een doorn in het oog van hulporganisaties was het verhaal in RTL-nieuws dat Nederland nog maar een fractie van het aantal toegezegde vaccins aan ontwikkelingslanden had gedoneerd.
Van de beloofde 27 miljoen vaccins waren er in november nog maar 2.15 miljoen geleverd. Dat verhaal zag ik bevestigd worden door meneer Draghi, voorzitter van de G20 landen conferentie in Rome, waar de COVID 19 pandemie ook ter sprake kwam. In de rijke landen hebben de meeste mensen (85%) al wel een eerste dosis gekregen. In de allerarmste landen gaat dat over 3%. Hij vond de verschillen moreel onaanvaardbaar en ondermijnend voor het wereldwijde herstel.

Jammer dat we in Nederland zo’n toezegging niet nakomen. Het is dan ook niet vreemd dat er in die ontwikkelingslanden geen vooruitgang wordt geboekt. De Lock-downs zorgen ervoor dat de beperkingen van kracht blijven. Met alle gevolgen van dien.

Is het gek dat heel wat jongeren nu het liefst naar het rijke westen vluchten omdat er in hun eigen land geen toekomstperspectief meer is? Dat zij via hun mobiele telefoon kunnen volgen dat de kloof tussen rijk en arm groter wordt? Wist u dat er elke week iemand in het rijke westen miljardair wordt? (duizend keer zo rijk als een miljonair...)
Dat het onvoldoende delen van onze rijkdom of onvoldoende verlenen van hulp bijvoorbeeld kan leiden tot een niet ophoudende toestroom van vluchtelingen?

Naar mijn idee zouden we veel meer moeten investeren in die landen waar onze hulp zo dringend nodig is. Dat we de allerarmsten daar waar ze wonen hulp bieden om een eigen bestaan op te bouwen. Dat we hun eigen kracht versterken en zo hun eigenwaarde teruggeven.

Met de kerst in aantocht lezen we ‘Want alzo lief heeft God de wereld’ en we zingen over ‘vrede op aarde…’ Hoe dan? Als ik om me heen kijk zakt de moed me in de schoenen. Er waren dit weekend gelukkig twee sprekers die me weer overeind hielpen.

Bij de eerste overdenking voelde ik me getroost door het idee dat de houding van de mensen tweeduizend jaar geleden al niet anders was. Toen al spoorde Paulus de Filippenzen in Griekenland ook aan om niet alleen naar hun eigen belang maar ook op dat van anderen te letten: ‘indien er enige ontferming en barmhartigheid is, waarbij eenieder niet slechts let op zijn eigen belang maar ook op dat van anderen, laat dan die gezindheid bij u zijn welke ook in Christus Jezus was… (Filippenzen 2:1-5):

De andere spreker bemoedigde de kerkgangers eveneens met woorden uit de Filippenzen brief. Hij zei: zet even een andere bril op wanneer je naar deze wereld kijkt en ‘bedenk al dat waar is, al wat waardig is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat beminnelijk is. Al wat deugd heet en lof verdient… breng dat in toepassing en de vrede van God zal met u zijn’. (Filippenzen 4:4-9) Met andere woorden zie naast het negatieve ook het positieve… ontdek wat er wel is.

Aan het einde van dit bijzondere jaar wil ik eenieder die op enige wijze ons werk heeft ondersteund heel hartelijk dankzeggen! Samen met u mogen we op allerlei wijzen Gods liefde laten zien aan onze medemensen.
De vrede van God zij met u…!
Belangrijk dat meer mensen dit horen?

Actueel nieuws

Help mee

Doneer direct

15,-

Hart voor Kinderen

Postadres:
Postbus 160
1250 AD Laren

Bezoekadres:
Johannes Geradtsweg 24b
1222 PT Hilversum

Statutair adres:
Stadhouderslaan 52
3761 EM Soest

Telefoon: 035 - 772 11 04

Giften: NL 41 INGB 000 000 4520
(BIC: INGBNL2A)
 
KvK: 32136226
ANBI RSIN: 8195 25 339
© 2024 Hartvoorkinderen - Disclaimer / Privacyverklaring - Sitemap