/

Nieuws

Vision AfriKa - Inspiring Dreams

Hart voor Kinderen
01-01-2013 09:16
Dank zij u hebben wij Vision Afrika financieel kunnen ondersteunen met een eenmalige bijdrag. Ze hebben dringend meer computers nodig of nog beter tablets. Op dit moment worden de oude 2e handse computers die zij hebben, een paar keer per week van de ene sloppenwijk naar de andere sloppenwijk gebracht. Het zou geweldig zijn als zij genoeg computers hebben op een vaste plek om de kinderen te leren daarmee om te gaan.

Vision AfriKa
Vision Afrika is een organisatie die kinderen in het Township Kayamandi en Vlottenberg bij Stellenbosch in Zuid Afrika extra ondersteuning biedt in hun persoonlijke ontwikkeling. Kinderen in de leeftijd van 12 tot 15 jaar krijgen handvatten aangereikt om kritisch, visionair en doelgericht te leren denken, leiderschap ontwikkeling, ondersteuning in hun studie maar ook leren ze om in hun eigen gemeenschap (de sloppenwijken) actief te zijn. Het succes van het Vision AfriKa programma is de relaties die de kinderen ontwikkelen met hun groepsleiders. Drie jaar lang zijn ze deel van een familie waarin veiligheid, respect en vertrouwen onderling een enorme stimulans tot groei en ontwikkeling is.
Dit is hard nodig omdat veel jongeren die opgroeien in een sloppenwijk een zeer laag zelfbeeld hebben en vaak niet gestimuleerd worden door hun ouders om 'groter' te denken dan de situatie waarin ze leven.
“A good leader is one who can tell another how to reach his or her potential; a great leader is one who can help another discover this potential for him or herself”
 Bo Bennet
Belangrijk dat meer mensen dit horen?

Actueel nieuws

Help mee

Doneer direct

15,-

Hart voor Kinderen

Postadres:
Postbus 160
1250 AD Laren

Bezoekadres:
Johannes Geradtsweg 24b
1222 PT Hilversum

Statutair adres:
Stadhouderslaan 52
3761 EM Soest

Telefoon: 035 - 772 11 04

Giften: NL 41 INGB 000 000 4520
(BIC: INGBNL2A)
 
KvK: 32136226
ANBI RSIN: 8195 25 339
© 2024 Hartvoorkinderen - Disclaimer / Privacyverklaring - Sitemap