/

Nieuws

In tijden van het coronavirus...

23-03-2020 14:48

Niemand ontkomt aan de verregaande gevolgen van het coronavirus. Hier in Nederland, maar ook in de landen

waar we samenwerken om de levens van mensen in armoede te verbeteren.Graag informeren wij je over de maatregelen die we bij Hart voor Kinderen hebben genomen.

In tijden van het Coronavirus….


Ons kantoor is de komende weken dicht.
Natuurlijk kunt u ons ook tijdens deze periode bereiken. Nu de overheid ons heeft gevraagd zoveel mogelijk thuis te werken, is onze reactietijd wel veranderd. Heeft uw vraag niet direct een antwoord nodig, dan helpt u ons enorm door te mailen in plaats van te bellen.
Voor dringende vragen zijn we tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar.
 
 

Wat kunt u doen in deze tijd van crisis en sociale isolatie?


Het allereerste en beste dat u kunt doen is bidden. In gebed weten we ons ondanks de isolatie toch met elkaar verbonden. Meer dan ooit zijn wij op dit moment afhankelijk van onze Vader en realiseren we ons dat we zowel in Nederland als in de landen waar we werken ons werk in Jezus’ naam doen, en niet in eigen kracht. Wilt u in het bijzonder bidden voor de meest kwetsbaren, waar ook ter wereld? We vragen uw gebed voor de kinderen die onder onze zorg vallen.

Financiële hulp blijft juist nu ook nodig. Mensen in armoede zijn meer vatbaar om ziek te worden. Het is moeilijker om binnen te blijven en afstand van elkaar te houden als je met 10 mensen in een hutje woont en water en eten moet halen buiten je huis. Ook is het goed wassen van je handen niet vanzelfsprekend, want zeep is, als je in armoede leeft geen eerste levens behoefte. We hopen dat, hoe moeilijk de situatie in Nederland ook is, we mogen blijven vertrouwen op uw steun om deze kinderen te kunnen blijven ondersteunen.
 
We wensen iedereen die direct of indirect getroffen is door het coronavirus heel veel moed, kracht en troost toe.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor dit project:

Belangrijk dat meer mensen dit horen?

Actueel nieuws

Help mee

Doneer direct

15,-

Hart voor Kinderen

Postadres:
Postbus 160
1250 AD Laren

Bezoekadres:
Johannes Geradtsweg 24b
1222 PT Hilversum

Statutair adres:
Stadhouderslaan 52
3761 EM Soest

Telefoon: 035 - 772 11 04

Giften: NL 41 INGB 000 000 4520
(BIC: INGBNL2A)
 
KvK: 32136226
ANBI RSIN: 8195 25 339
© 2024 Hartvoorkinderen - Disclaimer / Privacyverklaring - Sitemap