/

Nieuws

Humansdorp: bouwproject al voor een groot deel gerealiseerd!

leestijd 2 min.
Hart voor Kinderen
01-01-2012 14:09
In de afgelopen nieuwsbrieven van Hour of Power hebben wij met het hulpfonds Hart voor Kinderen een paar keer een oproep gedaan om kinderen in de sloppenwijken van Zuid-Afrika niet langer op de wachtlijst te laten staan. Hart voor Kinderen streeft naar een situatie waarin maximaal zes kinderen in een gezinssetting met een moeder (en een vader) kunnen opgroeien. In Humansdorp in Zuid-Afrika was hiervoor een stuk landbouwgrond gevonden waar drie huizen op gebouwd konden worden. De bouw van de huizen kosten € 55.000 per stuk. Dat geld is bij elkaar gekomen dankzij de vele giften die Hart voor Kinderen van velen van u mocht ontvangen.

Zoals u op de foto's kunt zien, wordt er druk gewerkt en vordert de bouw van deze 3 huizen in een goed tempo. De grond is geëgaliseerd, de fundamenten zijn gelegd, de vloeren gestort en de muren voor een groot deel opgetrokken. Deze huizen zijn bedoeld voor de opvang van kinderen met een beperking. Drie pleeggezinnen met  in totaal maximaal 18 van deze kinderen kunnen zich straks gaan huisvesten! Het zijn namelijk juist kinderen met een beperking die worden verstoten uit hun gezin en leefgemeenschap en aan hun lot worden overgelaten.
Belangrijk dat meer mensen dit horen?

Actueel nieuws

Help mee

Doneer direct

15,-

Hart voor Kinderen

Postadres:
Postbus 160
1250 AD Laren

Bezoekadres:
Johannes Geradtsweg 24b
1222 PT Hilversum

Statutair adres:
Stadhouderslaan 52
3761 EM Soest

Telefoon: 035 - 772 11 04

Giften: NL 41 INGB 000 000 4520
(BIC: INGBNL2A)
 
KvK: 32136226
ANBI RSIN: 8195 25 339
© 2024 Hartvoorkinderen - Disclaimer / Privacyverklaring - Sitemap