/

Blog

Geld maakt niet gelukkig. Of toch wel?

leestijd 5 min.
Louis Pool
04-06-2019 09:57
Met geld maak je geld is een bekend gezegde om aan te duiden dat zij die geld hebben er gemakkelijk meer van kunnen maken. Het is precies de manier waarop in de wereld de kloof tussen rijk en arm steeds groter wordt. Ik word daar oprecht wel eens verdrietig van.

In wat ik om me heen zie en wanneer ik de media volg dan draait alles in de wereld om geld. Geld, geld en nog eens geld… Financiële belangen zijn overal te vinden zowel in onze directe als in de wereldwijde omgeving.

Ik voel het onrecht wanneer ik denk dat er helemaal geen armoede in de wereld hoeft te bestaan als het geld dat er wereldwijd is, met elkaar gedeeld zou worden.

Toen ik om en nabij veertig jaar oud was herinner ik me dat ik het met een goede vriend had over mijn doel in het leven: ik wilde financieel onafhankelijk zijn. Hij gaf me een interessant weerwoord. Hij vroeg me, wat zou er vanaf dat moment dan voor je veranderen? Ik gaf aan dat ik met genoeg geld eindelijk iets zou kunnen doen waar ik zelf zin in had. Mijn vriend vervolgde: wat zou je dan het liefste doen?
Ik gaf aan dat ik iets voor God, iets voor de natuur of iets voor de mens zou willen betekenen. Zijn antwoord was simpel: al die drie dingen zou je ook zonder geld kunnen doen. Het heeft de koers in mijn leven veranderd en ik heb er nooit spijt van gehad.

In ons werk is praten over geld, ook al vragen we het niet voor onszelf, lastig. Ik las laatst een artikel met de titel: We have no Money to raise Money… (we hebben geen geld om geld voor ons goede doel te werven.) Heel herkenbaar.  
Wanneer we als stichting Hart voor Kinderen niet van ons laten horen of niets van ons werk laten zien dan droogt de geldstroom op. We ontvangen dan gewoon geen geld meer.

En dat is benauwend: we dragen wel de verantwoording voor het levensonderhoud van honderden kinderen per dag. Dus zoals het goede rentmeesters betaamt brengen wij het werk van Hart voor Kinderen een aantal keren per jaar onder de aandacht van de mensen. En ja, dat kost geld.

Hart voor Kinderen staat voor het verschil tussen niets en iets. En dat ‘iets’ delen we graag uit want dat heeft het grootste effect. Ik heb ervaren dat je een kind op de vuilnisbelt van Cite Soleil in Haïti ontzettend gelukkig kan maken met geld voor brood.
Zo maken de donaties die we van u mogen ontvangen voor duizenden kinderen het grote verschil tussen wanhoop en hoop! Hoop op een betere toekomst!

Met geld maak je geld, maar van geven word je rijk...

Louis Pool - Directeur Hart voor Kinderen
Belangrijk dat meer mensen dit horen?

Actueel nieuws

Help mee

Doneer direct

15,-

Hart voor Kinderen

Postadres:
Postbus 160
1250 AD Laren

Bezoekadres:
Johannes Geradtsweg 24b
1222 PT Hilversum

Statutair adres:
Stadhouderslaan 52
3761 EM Soest

Telefoon: 035 - 772 11 04

Giften: NL 41 INGB 000 000 4520
(BIC: INGBNL2A)
 
KvK: 32136226
ANBI RSIN: 8195 25 339
© 2024 Hartvoorkinderen - Disclaimer / Privacyverklaring - Sitemap