/

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag 2016-2017

Ingevolge de ANBI vindt u hieronder het verkort jaarverslag 2016-2017 samengesteld volgens de richtlijnen RJ650 van de Vereniging van Fondswervende Instellingen (VFI) bestaande uit de balans, de staat van baten en lasten. Indien nodig is een volledig jaarverslag op aanvraag verkrijgbaar.

Klik hier voor het financieel jaarverslag van boekjaar 2016-2017

Hart voor Kinderen

Postadres:
Postbus 160
1250 AD Laren

Bezoekadres:
Johannes Geradtsweg 24b
1222 PT Hilversum

Telefoon: 035 - 772 11 04

Giften: NL41INGB0000004520
 
KvK: 32136226
© 2018 Hartvoorkinderen - Disclaimer / Privacyverklaring - Sitemap