/

Financieel jaarverslag

  Financieel jaarverslag 2016-2017


  Ingevolge de ANBI vindt u hieronder het verkort jaarverslag 2016-2017 samengesteld volgens de richtlijnen RJ650 van de Vereniging van Fondswervende Instellingen (VFI) bestaande uit de balans, de staat van baten en lasten. Indien nodig is een volledig jaarverslag op aanvraag verkrijgbaar.

  Klik hier voor het financieel jaarverslag van boekjaar 2016-2017

  Begroting 2018-2019


  In januari is de begroting voor het boekjaar 2018-2019 vastgesteld.

  Klik hier voor de begroting voor boekjaar 2018-2019.

  Hart voor Kinderen

  Postadres:
  Postbus 160
  1250 AD Laren (NH)

  Bezoekadres:
  Johannes Geradtsweg 24b
  1222 PT Hilversum

  Telefoon: 035 - 772 11 04

  Giften: NL41INGB0000004520
   
  KvK: 32136226
  © 2018 Hartvoorkinderen - Sitemap