/

Disclaimer

Toepasselijkheid disclaimer
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Website en publicaties
Hart voor Kinderen spant zich in om de website regelmatig bij te werken en up to date te houden. Hoewel de informatie op www.hartvoorkinderen.nl met de grootste zorg is samengesteld, kan Hart voor Kinderen niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.  

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Hart voor Kinderen heeft geen invloed op deze websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. 

Hart voor Kinderen is blij met de verspreiding van informatie uit onze website en onze nieuwsbrieven aan derden. De inhoud is derhalve copyright-vrij. Wel stelt zij het in dat geval op prijs dat de website van Hart voor Kinderen als bron vermeld wordt.

Databeheer
Uw privacy is voor Hart voor Kinderen erg belangrijk. Daarom handelen wij volgens de AVG (Algemene Verordening Bescherming Persoonsgegevens) en gaan wij zorgvuldig om met de door u ingevoerde gegevens.

Ontheffing bestemmingsverplichting
Donaties voor een specifiek, door u gekozen doel worden ook zeker aan dat doel besteed. Enkel, wanneer het beoogde streefbedrag is behaald, dan wordt het meerdere besteed aan een ander (vrij) doel, daar waar dat het meest nodig is. 

Vergoeding kosten organisatie
Op de geoormerkte donaties (gelabeld en gegeven voor een specifiek doel) en on-geoormerkte donaties (gelabeld als vrij doel) zijn we genoodzaakt ca 7 % in te houden voor de kosten van onze organisatie. Alleen op die wijze kunnen we onze werkzaamheden blijven doen en ons ook in de komende jaren inzetten voor kansarme kinderen.

Hart voor Kinderen

Postadres:
Postbus 160
1250 AD Laren

Bezoekadres:
Johannes Geradtsweg 24b
1222 PT Hilversum

Statutair adres:
Stadhouderslaan 52
3761 EM Soest

Telefoon: 035 - 772 11 04

Giften: NL 41 INGB 000 000 4520
(BIC: INGBNL2A)
 
KvK: 32136226
ANBI RSIN: 8195 25 339
© 2024 Hartvoorkinderen - Disclaimer / Privacyverklaring - Sitemap