/

Gezinssponsoring

Geef kansarme kinderen de warmte van een gezin

Hart voor Kinderen werkt het liefst vanuit het zorgmodel van gezinssponsoring omdat de familie en het gezinsleven de hoeksteen van de samenleving is. Uitgangspunt van Hart voor Kinderen is daarbij het stichten van nieuwe gezinnen binnen de eigen cultuur en gemeenschap waartoe het kind behoort.

We zoeken pleegmoeders ( of -ouders) die samen met kinderen een nieuw gezin willen vormen. Uiteraard spelen de pleegmoeders/-ouders een cruciale rol in deze oplossing. Zij zijn het rolmodel in het leven van deze kinderen. De pleegmoeders/ouders worden ondersteund door professionals in de gezondheids- en kinderzorg.
 
Hart voor Kinderen werkt hiervoor samen met verschillende partnerorganisaties. Regelmatig komen pleegouders en staf bij elkaar om de situatie te bespreken, problemen op te lossen, kennis met elkaar te delen en bemoediging te ontvangen. Verdrietig genoeg zijn de meeste kinderen in de reeds gestichte pleeggezinnen HIV-positief. De pleegmoeders worden daarom getraind om deze kinderen met behulp van aidsremmers te verzorgen, waardoor ze een relatief normaal leven kunnen hebben.

Voor het opvoeden van de kinderen ontvangen de pleegmoeders/-ouders financiële stabiliteit naar de toekomst. Een win-win situatie! Ons hulpmodel van gezinssponsoring bestaat uit de hulp van 100 donateurs die samen met elk € 7,00 per maand een bedrag van 700,00 euro per maand bij elkaar brengen voor het volledige levensonderhoud van een gezin. Vormt u een van die belangrijke schakels in de zorg voor een gezin met vijf à zes kinderen?

Het totaalbedrag per kind valt hoger uit dan kindsponsoring omdat de lasten hoger uitvallen. Dat komt door een vergoeding voor de pleegmoeder, de huur en lasten van een gezinswoning, etcetera.

Doneren

Stap 1/2

Doel:

Hoeveel:

Hoe vaak:

Stap 2/2

Uw persoonsgegevens:

Uw adres:

Uw bijdrage:

Doel:
Bedrag:
Frequentie:

Betaalmethode:

Klik op de oranje knop om naar de beveiligde betaalomgeving te gaan

* = Verplicht veld

Hart voor Kinderen

Postadres:
Postbus 160
1250 AD Laren (NH)

Bezoekadres:
Johannes Geradtsweg 24b
1222 PT Hilversum

Telefoon: 035 - 772 11 04

Giften: NL41INGB0000004520

KvK: 32136226
© 2017 Hartvoorkinderen - Sitemap