/
  • Home
  • Schoolactie Haïti

Vooruitgang begint met onderwijsHaïti is een van de allerarmste landen ter wereld, en wordt bovendien regelmatig getroffen door verwoestende natuurrampen. Voor een viertal tv-reportages was ik, samen met Dolf van de Vegte en een cameraploeg van tv-zender Family7, mee naar de meest arme gebieden in het land, waar kindersterfte, armoede en criminaliteit heersen. Op de vuilnisbelt van Cité Soleil in Port au Prince zag ik kinderen spelen in de modder, tussen bergen met vuilnis. Wilde varkens liepen om hen heen, op zoek naar voedsel. Een bron van ziekte en dood. Deze kinderen hadden niets, laat staan een kans op een betere toekomst.

In Haïti zijn de meeste mensen analfabeet. Veel kinderen, en met name de kinderen die leven op de vuilnisbelt, gaan niet naar school. Om te ontsnappen aan de spiraal van armoede, honger en ziekte is onderwijs de enige oplossing. Daarom laten wij in onze reportages een aantal prachtige schoolprojecten zien, waar kinderen gedegen onderwijs ontvangen. En dat geeft hoop in dit land, waar zoveel wanhoop is.

De tv-serie over Haïti die Family7 in juni uitzendt, nodigt u uit na te denken over hoe we de liefde van Jezus voor kinderen in nood tot uitdrukking kunnen brengen en hoe we kunnen opkomen voor de minsten en minderbedeelden. Voor een bedrag van € 120,- kunnen we een kind in Haïti een jaar lang naar school sturen. Elk bedrag, hoe groot of klein ook, is welkom. Helpt u mee?

Hartelijk dank voor uw bijdrage,

Erna Neuteboom
Initiatiefnemer

Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor dit project:

Doneren

Stap 1/2

Doel:

Hoeveel:

Stap 2/2

Uw persoonsgegevens:

Uw adres:

Uw bijdrage:

Doel:
Bedrag:
Frequentie:

Betaalmethode:

Klik op de oranje knop om naar de beveiligde betaalomgeving te gaan

* = Verplicht veld

Hart voor Kinderen

Postadres:
Postbus 160
1250 AD Laren

Bezoekadres:
Johannes Geradtsweg 24b
1222 PT Hilversum

Statutair adres:
Stadhouderslaan 52
3761 EM Soest

Telefoon: 035 - 772 11 04

Giften: NL 41 INGB 000 000 4520
(BIC: INGBNL2A)
 
KvK: 32136226
ANBI RSIN: 8195 25 339
© 2023 Hartvoorkinderen - Disclaimer / Privacyverklaring - Sitemap